KWS
   
 

KWS studietur til Einbeck 24-25 maj, 2016 (Sukkerroer)

Dette års vindere af deltagelse i KWS studietur til vort hovedkontor i Einbeck er nu fundet. Alle deltagere har fået tilsendt invitation pr. brev og kan nu ses i BeetClubben.

 

 

I lighed med tidligere år arrangerer KWS igen i år en studietur til Einbeck i Tyskland. På turen vil alle deltagere blive opdateret om den nyeste udvikling inden for frøproduktion og bioteknologi. Der bliver lejlighed til at drøfte aktuelle udfordringer og problemstillinger med vores forædlere, vi forventer bl.a. at komme til at se forsøgsparceller med de nye roetyper og så besøger vi et biogasanlæg.

De heldige vindere af deltagelse i turen er primært de roedyrkere, som var med i vores julequiz og returnerede vores svarkort fra sortsbrochuren.

 


 
KWS