KWS
   
 

Lær om roedyrkning

Kun hvis du passer dine roemarker godt kan du forvente de høje udbytter, som denne afgrøde har potentiale for. Måske kunne du lære et eller andet af sukkerroedyrkerne på Lolland-Falster.

Mere end 23 tons tørstof blev der sidste år høstet i forsøg med foder- og energiroer. Selvom 2011 måske var et år til den gode side af gennemsnittet, så er der et enormt potentiale i roer som afgrøde. Både til foder og energi.

Dyr afgrøde kræver rettidig omhu


Men roerne skal passes, og de skal passes godt! Ellers risikerer man, at miste mere end tre fjerdedel af høstudbyttet. Gror roerne for eksempel til i ukrudt har forsøg vist, at udbyttet kan reduceres med helt op til 80 procent.

Som de fleste allerede ved er ukrudtsbekæmpelsen måske den allervigtigste enkeltfaktor i roemarken. Derfor ville mange husdyrbrugere være bedre tjent med at lade proffessionelle maskinstationer stå for roedyrkningen fra A til Z. Skulle man alligevel vælge selv at dyrke sine roer er der meget vigtigt, at afgrøden får en høj prioritet i den daglige driftsledelse.

Senere kommer behovet for anden plantebeskyttelse. Svampesprøjtningen. Hvis man dyrker roer som for tredive år siden, er man måske slet ikke opmærksom på dette. Mange af de morderne energi- og foderroesorter kvitterer overordentligt godt for en til to behandlinger fra omkring 1. august. Uden behandling kan man let miste mere end tusinde foderenheder pr. hektar, eller mere. Enkelte roedyrkere har sidste år oplevet at have etableret en fantastisk god roeafgrøde, som endte med et halvdårligt udbytte, fordi marken ikke blev passet, blandt andet i forhold til svampebekæmpelse.

Frøfirmaet KWS slår et slag for de høje udbytter


”Det er helt naturligt, at ens fokus ikke kan være lige skarpt på alle fronter. Men vi vil gerne bidrage til en øget opmærksomhed på roedyrkningens faldgruber”, forklarer konsulent Elo West Larsen fra KWS Scandinavia.

”Jeg håber ikke, at nogen vil tage det fortrydeligt op, når jeg udtrykker, at mange måske kunne have glæde af en opdatering på moderne roedyrkning. Måske kunne nogle lære lidt af hinanden” lyder det fra Elo West Larsen. Det der skal til, er måske ligefrem en målrettet vidensoverførsel fra øst til vest, mener han.

De roedyrkere, som har købt frø direkte fra KWS har mulighed for at kontakte firmaets konsulent og modtage faglig sparring omkring roedyrkning. Og for at slå et ekstra slag for de høje udbytter inviterer KWS ny jyske roedyrkere på en faglig studietur til Lolland-Falster. En bus vil (hvis man opnår tilstrækkelig tilslutning) afgå fra Skejby onsdag den 2. maj tidlig morgen med opsamling to andre steder på vejen. I løbet af dagen vil samtlige deltagere blive opdateret på moderne roedyrkning med fokus på ukrudtsbekæmpelse ved den lokale landboforening DLSYD samt en stort set fuldtallig kemikaliebranche. Om eftermiddagen besøger selskabet en inkarneret roedyrker lidt uden for Nykøbing Falster. Turen er gratis. Se mere på www.kws.dk > klik her…   eller tilmeld dig direkte til konsulent Elo West Larsen elo.larsen@kws.com.


 
KWS