KWS
   
 

KWS Kosmos

  • Overvintring: Robust 6-radet sort med rigtig god vinterfasthed.
  • Dyrkningsegenskaber: Meget stråstiv og med laveste tendens til nedknækning af aks og især strå.
  • Foderværdi: Forbedret kernekvalitet og et højt indhold af foderenheder pr. hkg, også sammenlignet med konkurrerende 2-radede sorter.
  • Udbytte: Meget højt udbyttepotentiale på lerede jorder. Højest ydende af alle sorter i landsforsøgene 2016, målt både på kerneudbytte samt udbyttet af foderenheder pr. ha.
  • Resistens: God alround resistens med lav modtagelighed overfor især bladplet.

6-radet vinterbygsort med meget højt udbyttepotentiale.

Se mere i vores produktblad for sorten, der kan hentes som pdf ved at klikke HER.


 
KWS