KWS
   
 

KWS Joy

  • Overvintring: Buskningsstærk sort med en god vinterfasthed.
  • Dyrkningsegenskaber: Relativt sen starter i foråret og med et stift middellangt strå. Medium stråstyrke.
  • Udbytte: Forbedret udbyttepotentiale og kvalitet i forhold til Wintmalt.
  • Resistens: God alround resistens, dog modtagelig overfor især skoldplet.

2-radet vinterbygsort til malt


 
KWS