KWS
   
 

KWS Infinity

  • Overvintring: Relativt buskningsstærk sort med god vinterfasthed.
  • Dyrkningsegenskaber: Stærkt og stabilt strå - stor stabililitet over regioner og jordtyper.
  • Foderværdi: Kernekvalitet i særklasse. Højest af alle testede sorter målt på indholdet af foderenheder til svin i 2014-15.
  • Udbytte: Meget højt udbyttepotentiale
  • Resistens: God allround resistens mod bladsvampe.

Meget højt ydende 2-radet vinterbygsort til foder med markedets bedste kernekvalitet.

Se mere i vores produktblad for sorten, der kan hentes som pdf ved at klikke HER.


 
KWS