KWS
   
 

KWS HigginsNyhed

  • Overvintring: Robust 6-radet sort med god vinterfasthed.
  • Dyrkningsegenskaber: Relativt kort strå og lav tendens til nedknækning af strå.
  • Foderværdi: Super god kernekvalitet med høj HL-vægt og en værdi til svinefoder der til fulde matcher konkurrerende 2-radede sorter.
  • Udbytte: Meget højt udbyttepotentiale på lerede jorder og et forholdstal for kerneudbyttet på hele 107 i landsforsøgene 2017.
  • Resistens: Super god alround resistens med lav modtagelighed overfor både meldug og skoldplet.

NY 6-radet vinterbygsort med meget højt udbyttepotentiale.

Se mere i vores produktblad for sorten, der kan hentes som pdf ved at klikke HER.


 
KWS