KWS
   
 

KWS ZyattNyhed

  • Udbytte: Kort og stivstrået engelsk type med et særdeles højt udbyttepotentiale. FHT 101 som gennemsnit af landsforsøgene 2016-17.
  • Kvalitet: Optaget på brødhvedelisten i DK, men også til foder og eksport. Testet af de danske møllere og fundet særdeles lovende. Meget højt proteinindhold og en god faldtalsstabilitet
  • Overvintring: God vinterfasthed under danske forhold. Egnet til såning fra 10. september og frem.
  • Dyrkningsegenskaber: Kort og meget stift strå. Indeholder Pch1 genet med forbedret resistens mod knækkefodsyge til følge. Egnet også som 2. års hvede.
  • Resistens: God resistensprofil med meget lav modtagelighed overfor meldug samt relativt lav modtagelighed overfor Septoria.

Kort og strivstrået sort med særdeles højt udbyttepotentiale samt et højt proteinindhold. Oplagt valg hvor der afregnes for protein eller hos hjemmeblandere af foder, samt interessant sort til eksport og brød.

Se mere i vores produktblad for sorten, der kan hentes som pdf ved at klikke HER.


 
KWS