KWS
   
 

Årets nyhed

KWS laver et nyt værktøj til at vurdere majsens modenhed

Danmarks premiere på KWS TS-monitering
Vi har kombineret vores kendskab til majs med det bedste og mest effektive værktøj til at bestemme tidspunktet for høst. Vi kalder det KWS TS-monitering. Vi tester KWS tørstof-monitering på 5.000 ha majs til helsæd i Danmark. Du kan være med og få testet op til 20 ha af dine KWS majssorter i 2019.

 

KWS er majs med topudbytte

KWS er Europas førende forædler af majssorter til helsæd, verdensleder i majs til biogas, og blandt verdens største forædler af kernemajs.
Den position har vi kun opnået, fordi KWS er i stand til at udvikle de sorter, som skaber størst værdi for landmanden.

Det gør vi ved at fokusere på høje udbytter, og ved at højeste frøkvalitet er standarden for KWS.


KWS majs topper i stivelse og protein
Der ligger altid en eller flere KWS sorter i toppen med stivelsesudbytterne i landsforsøgene. Samtidigt finder du KWS sorter i toppen med udbyttet af protein. Unset om du dyrker "meget tidlige", "tidlige" eller "sene" sorter, så vil det være en KWS sort som giver  dig et topudbytte med stivelse og protein.
Den stærke position skyldes en målrettet fokus på udvikling af kolber og på hurtig og effektiv indlejring af stivelse i kolberne.

 

KWS majssorter i Danmark, et stærkt og bredt program

KWS er i dag europæisk markedsleder indenfor majs til helsæd.
Men vigtigere for dig, så har vi et dansk forædlingsprogram til at udvikle sorter, tilpasset danske forhold. I Danmark kan et køligt forår stille ekstra krav til en kraftig og ensartet fremspiring. Blæst og kolde perioder, stiller krav til en robust plante. Begge dele indgår i vores sortsudvælgelse i vores danske forsøg. Vi lægger samtidigt vægt på en hurtig kolbedannelse og tidlig stivelsesindlejring.
Det har skabt en række højtydende tidlige sorter, som har større stabilitet i både udbytte og kvalitet.

Ved majshelsæd prioriterer vi:

  • Maximalt energiudbytte per ha
  • Høj energikoncentration
  • Høj fordøjelighed af alt organisk materiale - ikke bare enkelte dele.

Vi ved, at der ikke er to ejendomme der er ens, eller har samme forhold. Derfor lægger vi meget vægt på, at du skal kunne finde en majssort, der passer til dine forhold. Den bedste majssort for din nabo, lever måske ikke op til kravene på din ejendom.
Det betyder, at du skal have mulighed for at vælge fra et bredt program af sorter – og det finder du hos KWS.

 

 

Kontaktpersoner i Danmark

Salgschef
Bjørn Lisbjerg
Kærgade 183
8940 Randers SV

Telefon : 8640 5525
Mobil : 5142 3344
E-mail: bjorn.lisbjerg@kws.com

Produktchef
Ken Brink
Kornvang 36
6520 Toftlund

Mobil: 2155 2712 
E-mail: ken.brink@kws.com


 
KWS