KWS
   
 

Korn

KWS er verdens førende forædler af hybridrug, men er også særdeles aktiv indenfor forædling af sorter af hvede, byg, havre samt raps og ærter. Et højt udbytte er sammen med resistens mod især sygdomme blandt de højest vægtede forædlingsmål. Det kommer også danske landmænd til gavn, idet vi til stadighed forædler nye sorter, der både er højere ydende og har bedre resistensegenskaber end de eksisterende sorter i markedet.

KWS har forædling af korn i både Tyskland, England og Frankrig. Til de Skandinaviske markeder selekterer vi derfor i et bredt sortiment. Det gør os i stand til at matche både landmandens ønsker i forbindelse med dyrkningen samt kravene til anvendelsen hos slutbrugeren i markedet. Vi leverer således sorterne til både brød, eksport, malt og foder.

 

 

 

 

 

 

 
KWS