KWS
   
 

Hvordan fungerer KWS tørstof-monitering?

Hele systemet er baseret på allerede eksisterende satellitteknologi som er videreudviklet til at kunne bestemme tørstofprocenten i majs på markniveau.
 
Målingerne starte 5-6 uger før forventet høst, så udviklingen kan følges. Systemet forudsiger udviklingen i TS % en uge frem, på baggrund af vejrprognoser og majssortens afmodningsprofil.
 
Du har løbende adgang til resultatet hver uge på enten mobil eller PC.
 
 
Klik på billedet og se animationsfilmen om hvordan systemet virker .

 

Hvor tit overflyves dine marker af satelitten?

Dine marker bliver med sikkerhed fotograferet hver 5 dag af satellitterne.

Der roterer to satellitter og de har hver 5. dag fotograferet hele jordkloden.

 

Klik på billedet og se satellitfilmen .

Skyer

Skyer kan indirekte være en udfordring for systemet. Det er skyernes skygge der kan give problemer for systemet.