KWS
   
 

Hvorfor anvende KWS TS-monitering?

Mindre end halvdelen af majshelsæden i Danmark snittes indenfor det optimale høstvindue.

Rigtig mange landmænd er gode til at ramme det optimale høsttidspunkt, men som tallene herunder viser, høstes en del majs enten for tidlig eller sent. Dette kan der være mange forskellige grunde til.

Derfor har KWS udviklet KWS TS-monitering som kan hjælpe landmanden og maskinstationen til at træffe de rette beslutninger op mod majshøsten.

Målet med KWS TS-monitering er:

• At væsentlig flere høster majsen på det optimale tidspunkt.

• At give et lettere og bedre overblik over majsens udvikling op til høst

• At give brugeren et godt værktøj til planlægge majshøsten med.
 

Høstes for tidligt:

Hver syvende ensilage stak har mindre end 32 % tørstof og viser dermed at majsen er høstet umoden.

Høstes for sent:

Til gengæld bliver næsten halvdelen af majshelsæden høstet med mere end 36% tørstof. Det betyder at majsen er høstet mere moden end optimalt.

Høstes til tiden:

I gennemsnit af de sidste tre år er kun 40% blevet snittet med den optimale modenhed, som ligger mellem 32 og 36 % tørstof.

Hvordan hjælper det dig?

Enklere og bedre planlægning af majshøsten:

 • Ved at følge majsen udvikling i god tid før høsten bør startes, har du mulighed for at gøre klar, lave aftaler med maskinstation, transport osv. Med KWS TS-monitering øges dine muligheder for at være på forkant.
 • Nu kan de se hele marken og ikke kun den del der ligger tættest ved vejen. Variation i udvikling indenfor marken kan være større end man tror. Skal hele marken høstes af én gang, giver KWS TS-monitering dig gennemsnittet for marken.

Fordele ved KWS TS-monitering - sådan kan det anvendes

Med KWS TS-monitering kan du ret nøjagtigt følge tørstoftudviklingen i, og forskellen mellem hver enkelt mark op mod høst samt forskellene indenfor den enkelte mark.
 
Det betyder at du kan planlægge om du vil høste alt på én gang, eller om du har fordel af at høste en del af majsen og gennem resten til den er mere moden.
 

Fordele ved KWS TS-Monitering

Med KWS TS monitering kan du anvende tiden optimalt. Mindre tidsforbrug til at køre rundt mellem markerne for at vurdere deres udvikling.
 
Fokuser på de marker der er tættes på det optimale høsttidspunkt, sammen med et kontroltjek i de marker der er mest afvigende.
 

Hvad kan der ske ved høst af umoden majs?

 • Det kan forekomme saftafløb hvilket betyd
  • tab af energi udbytte
  • ofte påkrævet at tilsætte saftsugende roepiller
  • risiko for alkoholforgærring
  • udelukker brugen af markstak
 • Lavt stivelsesindhold og dermed manglende udbytte af stivelse
  • Afbrudt/udskudt høst
  • større tidsforbrug
  • større omkostninger
  • kommer bagerst i høstrækken
 • Problemer med at stakken kan holde formen.

 

Hvad kan der ske ved høst af overmoden majs?

 • Udbyttetab og forringet kvalitet
  • skyldes åndingstabet
 • Tørre majs stiller større krav til:
  • kerneknusning og snittelængde
  • hastighed bør nedsættes
 • Nedknækning af planter eller afbrækkede kolber
  • Høstbesvær og udbyttetab
 • Større risiko for fusarium i majsen
 • Komprimering af stakken besværliggøres
  • Behov for tilsætning af ensileringsmiddel
  • Risiko for skimmel i stakken
 

 
KWS